Christian Zammit

Objettivi

  1. isiru aktar proġetti ta' embellishment u tisbiħ f'raħalna, inkluż asfaltar ta' diversi toroq
  2. aktar żgħażagħ jipparteċipaw f'aktar youth exchanges
  3. enfasi fuq separazzjoni tal-iskart u proġetti eco-friendly
  4. promozzjoni tal-wirt kulturali tar-raħal
  5. attenzjoni qawwija għall-proġetti ko-finanzjati mill-UE